۰۹ بهمن ۱۳۸۶

تو، تیک بزن

می‌گم، بین خودمون بمونه، اما برید خدا رو شکر کنید که خبرخوان گوگل Mark all as share نداره خوشبختانه، وگرنه خدا رحم کنه به همه‌تون.