۱۷ دی ۱۳۸۶

ضمیمه دارد

اصلا قرار به نوشتن نبود، اما لذت بردم از این یادداشت و اینکه همیشه دلم خواسته -یعنی در آینده هم می‌خواهد- که چند خطی این شکلی بنویسم. دست مریزاد.