۱۴ آذر ۱۳۸۶

جوان‌ترین کاربر اوبونتو

این آقا کوچولویی که در تصویر می‌بینید جوان‌ترین کاربر اوبونتو است. به اوبونتو هم می‌گوید آبانتو و اصولا معنی‌ش هم از نظر این شازده با معنی اوبونتو فرق دارد. یحتمل معنی آبانتو چیزی‌ست در مایه‌های "آخ‌جون، بازی".