۰۲ دی ۱۳۸۶

موقعیت صد-درصد

عرض کنم خدمت شما که وقتی یک مهاجم با دروازه‌بان تک‌به‌تک می‌شود و "مزه‌مزه می‌کنه بزنه نزنه" و می‌زند و می‌ر...ند، اسم‌اش دیگر موقعیت صد-درصد نیست که. این، فقط یک موقعیت خیلی عالی بوده؛ یک موقعیت خطرناک که هدر رفته، یعنی حضرت مهاجم خرابش کرده. در چنین وضعیتی، معمولا تنها چیزی که مربی‌ها به مهاجم خطاکار می‌گویند هم این است: آفرین، ر...دی.
و اما موقعیت صد-درصد، همانی‌ست که داور بعدش سوت می‌زند و وسط زمین را نشان می‌دهد. موقعیت صد-درصد، یعنی گل آقای گزارشگر، جناب سرهنگ.

» چند روز پیش باید می‌نوشتم اما خب، پیری و فراموشی و اینا.