۲۱ آبان ۱۳۸۶

نکته‌اى مهم در مورد بلاگر

قبلا در موردش نوشته‌ام اما گاهى که دوستى، لطف مى‌کند و پاى يادداشتى نظرى مى‌گذارد و مى‌خواهم پاسخ بدهم، پيغام خطا مى‌گيرم از بلاگر، چون طرف شناسنامه‌اى در بلاگر ندارد (Profile) يا اگر دارد فعال نيست و اطلاعاتى در مورد صاحبش نمى‌دهد؛ چيزهايى مثل اى‌ميل. متاسفانه بزرگترين ضعف -يا به قول کيفيت‌بازها، نقطه‌ى بهبود- بلاگر، همين سيستم عهد دقيانوس نظرخواهى‌ش است که اى‌ميل را نمى‌گيرد و خب، باهاش مى‌سازيم فعلا.
اما اگر بلاگرى هستيد -اگر هم نيستيد مى‌توانيد ازش استفاده کنيد، به‌خصوص اگر Gmail داريد- اين يادداشت را بخوانيد، به دردتان مى‌خورد.
» شناسنامه‌ى وبلاگ‌تان فراموش نشود، بگيريد حتما :-)
» همين‌جا بابت ترجمه‌ى Profile به شناسنامه عذر مى‌خواهم، کارت ملى چطور است؟