۲۷ آبان ۱۳۸۶

تبصره 11

ه- به دولت اجازه داده می‌شود تا معادل یک هزار و دویست میلیارد ریال برای مطالعه و احداث نیروگاه‌های هسته‌ای کشور از محل ردیف 503823 قسمت چهارم این قانون پرداخت نماید. ده درصد از اعتبارات این بند برای تربیت نیروی انسانی متخصص و ارتقای کیفیت آموزش در زمینه‌ی علوم و مهندسی هسته‌ای از طریق عقد قرارداد با دانشگاه‌های کشور هزینه خواهد شد.
» بخشی از بند "ه" ماده‌ی 11 تبصره‌ی 11 قانون بودجه‌ی 1386، در مورد درآمد دولت از محل فروش نفت خام توسط وزارت نفت
» دانلود قانون بودجه‌ی سال 1386
» بانک قوانین و مقررات دفتر هماهنگی امور مجلس
سوال: آیا گنجاندن موضوع هسته‌ای در تبصره‌ی یازده -که اصولا مربوط است به درآمد ناشی از حامل‌های انرژی نفت و گاز- یک ردگم‌کنی بوده است یا اینکه کلا چرا؟