۲۳ مهر ۱۳۸۶

مرگ قطعى بلاگرولينگ

باز هم مثل هميشه، مهدى به داد ما فقير بيچاره‌ها رسيد. اين راهنما را بخوانيد و رعايت کنيد. خودم با کمى دستکارى دوباره، اين صفحه را راه انداختم. سواى ظاهر و يکى دو اشکال کوچک -مثل لينک‌هاى خوشمزه و تکرار نام يک وبلاگ که در طى روز چند يادداشت جديد داشته- مشکل خاصي ندارد.
» جريان چيست اصلا.
يک خواهش از دوستانى مثل عليرضا و بچه‌هاى عصرونه، حالا که فيد وبلاگتان را داده‌ايد به فيدبرنر، حداقل همه‌ى فيدهاى وبلاگ را به سمت فيدبرنر هدايت نکنيد و يک روزنه هم براى ما فقرا بگذاريد.