۲۹ مهر ۱۳۸۶

جوان‌ترين بمب‌گذار اينترنتى در وبلاگستان فارسى

- چند روز پيش، گپى کوتاه مى‌زديم با آقا سيدايمان ضيابرى در مورد ايده‌ى بمب‌آلودى که براى ياهو دست و پا کرده با نام Yahoo mail.
- خب، ناراحت هم بايد شد بابت اين همه مسخره‌بازى و تحريم همه جانبه‌ى کاربران اينترنت، سرعت پايين زاغارنت -اينترنت زاغارت- و قيلطرينگ و فتواهاى کاهش سرعت اينترنت پرسرعت خانگى -يکى نيست بگويد اينترنت پرسرعتى که سرعت‌اش کم باشد که ديگر پرسرعت نيست مسخره‌ها- و اينترانت ملى -و نه اينترنت ملى- کم بود، اين قضيه‌ى Yahoo mail و يا دسترسى نداشتن به بعضى از سرويس‌هاى گوگل هم به‌ش اضافه شد.
اما، راستش اين يک جريان طبيعى‌ست، همين جريان تحريم و بدبختى‌هاش. اين درست که بايد حساب دولت ايران و کاربران اينترنتى‌ش را جدا کنند، اما مگر دولت ما به جز ويترين نمايش مردم ماست. اين هم درست که اين ويترين به طرز فجيعى بد چيده شده و پر است از اجناس بنجل، اما مگر بيننده و خريدار، خبر از اجناس گران‌بهاى انبار دارد؟ يا مگر به غير از حرف‌هاى فروشنده که دست بر قضا، اصلا هم براى فروشندگى -وبراى هيچ کار ديگرى- مناسب نيست و فقط مشترى‌ها را خوب مى‌پراند چيز ديگرى هم مى‌شنود؟
پ.ن:
»‌ ياهو و حذف نام ايران+ شک مى‌کنم، پس هستم. از عليرضا مجيدى
» بمب گوگلى به روايت دکتر مزيدى
» بمب گوگلى، افتخار ايرانى. يک يادداشت خواندنى از جادى اسعدى -اين اسم فاميلى که جادى براى خودش جعل کرده- :-)