۲۶ مهر ۱۳۸۶

هجمه‌ى آرش

بزرگ‌ترين ترس بعضى از دوستان در مورد اين راهنما، اين بود که همه‌ى صفحه پر شود از مزيدى، اما آرش درست از جايى ضربه زد که هيچ کس انتظارش را نداشت، شاهد هم دارم (تصوير).