۲۲ مهر ۱۳۸۶

دیوار

» مگه خونه‌ی خودتون دیوار نداره که میای روی دیوار Facebook ما یادگاری می‌نویسی مردم‌آزار؟ خدا رو خوش نمیاد، کلی پول باید بدیم یکی بیاد این‌ها رو بشوره :-)
حداقل حالا که می‌نویسی، یک گوشه بنویس که جا برای بقیه هم باشه.
» د آخه آدم می‌ره جای یادگاری نوشتن روی دیوار Facebook ملت، می‌نویسه "تخلیه‌ی چاه"؟ خیلی نامردی.
» پسورد Facebook من رو ندیدی؟