۲۱ مهر ۱۳۸۶

عید شما مبارک

Flowerبدین وسیله، حلول ماه مبارک شوال و اتمام ماه مبارک رمضان را به کلیه‌ی روزه‌خواران و خانواده‌های گرامی‌شان تبریک و تهنیت عرض نموده و برای ایشان، یازده ماه پر از اغذیه آرزو داریم.
» هیچ دقت کردی که امسال، تنها سالی بود که اثبات اتمام ماه رمضان، هیچ احتیاجی به هیچ فتوا و فرمانی نداشت.