۱۵ مهر ۱۳۸۶

باز هم بلاگر

عرض کنم خدمت شما که پوسته‌های فارسی بلاگر را در همین چند روزه دیده‌اید که جان گرفته بی‌نوا؟ ندیده‌اید؟ خب، حالا ببینید :-)

پوسته‌هایی که برای فارسی، آماده شده بیشتر از این‌هاست، اما به مرور اصلاحشان می‌کنیم و می‌گذاریم برای استفاده، فقط فرصت بدهید.