۱۲ مهر ۱۳۸۶

ضرب‌المثل مدیریتی- توافق

Compromise, is a lot like chinese food. you eat it bu tem minutes later you feel hungry again.

توافق -یا مصالحه- خیلی شبیه غذای چینی‌ست؛ می‌خوری‌ش، اما ده دقیقه‌ی بعد گرسنه‌ای.
» احتمالا کنایه از این است که ده دقیقه بعد از توافق، تازه دردش را حس می‌کنی و می‌فهمی رفته توی پاچه‌ت.