۱۰ مهر ۱۳۸۶

پیشنهاد عملی برای کمک به ایران

آقا احسان مظلومی یک پیشنهاد جالب دارد برای کمک به وضع اسفناک بین‌الملی ایران، توصیه می‌کنم بخوانیدش و به تعداد زیاد به‌ش لینک بدهید. البته اگر کتابخانه‌ی ملی ایران بخشی داشت برای دریافت کمک‌های نقدی، به طور مسلم خیلی بهتر بود. چون همه که کتاب‌شناس نیستند که آخه.

اما پیشنهاد آقا احسان مظلومی

» اگر هم راه بهتری پیشنهاد دارید برای جمع‌آوری کمک‌های نقدی خبر بدهید، البته شماره حساب خودتان یا یکی از بستگان‌تان نباشد :-)