۳۱ شهریور ۱۳۸۶

کازاوازاکی

جمعه، سی‌ام شهریور، ساعت 11 صبح، برنامه‌ی ورزش و مردم
آقای شفیع رو کرد به حسن آقای روشن و -با کمی تعجب- گفت:
"یعنی سپاهان سرتر بود از کازاوازاکی؟"

» حدود هزار سال پیش، پدرم یک موتور کاوازاکی 100 نارنجی داشت که ما به‌ش می‌گفتیم کازاوازاکی. خدا پدر و مادر این آقای شفیع را بیامرزد که با این سوتی، کلی خاطره را یی‌هو زنده کرد.
» نهضت همچنان ادامه دارد.