۰۸ مهر ۱۳۸۶

نابودی قطعی بلاگرولینگ، آیا؟

"دیروز بلاگرولینگ باز هم افسردگی داشت و همه‌ی وبلاگ‌ها را به روز نشان می‌داد." پایان خبر.

حرفم چیز دیگری‌ست:
با توضیحات وبلاگ گوگل -توضیحات فارسی دکتر مزیدی-، می‌شود فهرست وبلاگ‌هایی را که از طریق فید‌خوان گوگل می‌خوانیم نمایش داد، اما این فهرست، فقط بر اساس حروف الفبا مرتب شده است و کاربرد دیگری ندارد (نمونه). از طرفی، می‌شود خوانده‌های فیدخوان گوگل را شخصی کرد، با استفاده از این راهنما.

به گمانم حالا می‌شود برای همیشه از دست بلاگرولینگ خلاص شد. ایده‌‌ام این است، با استفاده از توضیحات این یادداشت، می‌شود با تغییراتی، کدها را چنان دستکاری کرد که به جای نمایش عناوین و بخشی از یادداشت، عنوان خود وبلاگ را نمایش دهد؛ مثلا 50 وبلاگ آخری که به‌روز شده‌اند.
به طور مثال، در این صفحه، 75 لینک آخری که از طریق فیدخوان گوگل به‌روز شده‌اند نمایش داده می‌شوند.

» می‌ماند کار اصلی، که زحمت نوشتن کد‌ها و توضیحات لازم است برای استفاده‌ی دیگران، باشد که از شر بلاگرولینگ، این چراغ بی‌سوی این روزهای وبلاگستان فارسی نجات پیدا کنیم.

» رونوشت: حضرت جادی، جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضی :-)