۱۷ شهریور ۱۳۸۶

درجه‌ی تاثیر خلاقیت

درجه‌ی موثر بودن خلاقیت ما با بازده انرژی فکر، کوشش و پشتکارمان در به‌کارگیری مغز، بیشتر ارتباط دارد تا به استعداد درونی‌مان.

» شاید حالا روشن می‌شود که چرا بعضی افراد -به زعم دیگران- کم‌استعداد، به کشفیات علمی عجیب و غریبی دست می‌یابند.