۰۱ مهر ۱۳۸۶

هم‌اکنون نیازمند یاری مغزتان هستیم

عرض کنم خدمت شما، برای اینکه پوسته‌های فارسی بلاگر کم نیاورد و تعداد بیشتری پوسته‌ی فارسی شده -عجب لغت بیخودی‌ست برای هم‌چین کاری- ارائه کند، نیازمند کمک شماست -نترسید بابا، شما هم که تا یکی می‌نویسد کمک، سریع دست می‌کنید توی جیب‌تان و پول‌های خردتان را می‌شمرید و آبروبری می‌کنید-.

راستش، تعدای از پوسته‌های وردپرس، برای بلاگر هم ترجمه شده ولی برای فارسی کردن‌شان باید یک کار دسته‌جمعی انجام داد، همین. می‌توانید پوسته‌ها را از لینک‌هایی که در ادامه می‌آورم بگیرید، به فارسی استاد کنید و بفرستید تا در پوسته‌های فارسی بلاگر بگذاریم و همه از حاصل دسترنج شما استفاده کنند، همین.
» لینک اول
» لینک دوم. توضیح اینکه چه می‌کنه این لینک دوم.
» لینک سوم

» خودم هم دارم روی این یکی و پوسته‌ی Freshy کار می‌کنم -در هر فرصتی که پیش بیاید-. متاسفانه پوسته‌ی Freshy که برای بلاگر ترجمه شده با IE مشکلات اساسی دارد که سعی می‌کنم تا حد امکان اصلاحش کنم.

:: پیشنهاد می‌کنم -البته اگر لطف کنید- روی این، این و این یکی فکر کنید.

» یک چیز دیگر، وردپرسی‌ها هم می‌توانند در لینک اول و دوم، پوسته‌های خوبی پیدا کنند، از ما گفتن.