۲۷ شهریور ۱۳۸۶

نوازنده

» این هم صدای ساز این آقا که روبروی آرامگاه فردوسی ساز می‌زد (حجم 400KB و فرمت Wav). ببخشید که خیلی کوتاه است، وقت نبود.
» پ.ن:
میکرودامپ لطف کرده و تکه فیلمی از همین آقا را گذاشته اینجا.