۱۸ شهریور ۱۳۸۶

دعای خیر و معجزه

- اصلا می‌دانی دعای خیر و معجزه چه رابطه‌ای دارند که این‌طوری ازشان حرف می‌زنی؟
- خب، حقیقتش را بخواهی بله. مورد کاربرد دعای خیر، قبل از رفتن سر جلسه‌ی امتحان و این‌هاست، اما به محض بیرون آمدن از سر جلسه، دیگر دعای خیر به دردت نمی‌خورد و به کارت نمی‌آید. این، همان‌جایی‌ست که معجزه وارد عمل می‌شود.