۱۴ شهریور ۱۳۸۶

...

- به خدا اگر یه روز بفهمم وقتی توی بغل منی، به یک زن دیگه فکر می‌کنی، چشم‌هات رو در میارم می‌گذارم کف دستت، گفته باشم عزیزم...
- ا... این چه حرفیه عزیزم. من حتی وقتی توی بغل زن‌های دیگه هم هستم، مدام به تو فکر می‌کنم، به خدا... کور شم اگه دروغ بگم عزیزم...

پ.ن:
» یک توضیح بنویسم و سر صبحی، وقت کسی را نگیرم و بروم. راستش، این دو خط، مال چند روز پیش است اما با شاهکار حضرات در مورد قانون خانواده -ورژن 2008- یکی شد، شرمنده‌ی انجمن نسوان.