۱۳ شهریور ۱۳۸۶

...

آن‌چه با قاطعیت در مورد هر پیش‌بینی‌ای می‌توان گفت، خطا بودن آن است.
» منبعی که نخواست نامش فاش شود.