۰۹ شهریور ۱۳۸۶

به قول شاعر که می‌...د

"از مک‌دونالد خوردن اینجا دلم گرفت/ شامی کباب و کشک بادمجان‌ام آرزوست".
پ‌ن:
راستش، من هم در ایران زندگی می‌کنم، اما فقط می‌خواستم یادم بماند که تفاوت فرمودن و ر...ن در شاعری، سه تا نقطه‌ی ناقابل است. چطور؟ عرض می‌کنم. همه‌اش، تفاوت "می‌فرماید" است با "می...د" در عنوان همین مطلب. حالا چرا؟ برای اینکه هیچ‌وقت به خودم جرات ندهم در کاری وارد شوم که نه توان‌اش را دارم، نه استعدادش.
این بود یکی از عوارض اجباری گوش کردن ترانه‌های دامبولی سرویس‌های شهرک :-)