۱۱ مرداد ۱۳۸۶

خوشمزه و نمایش لینک‌ها در وبلاگ

چون یکی دو بار دوستان پرسیده‌اند، من یک راه حل ت..می-تخیلی بلدم که می‌نویسم شاید به کارتان بیاید. می‌شود از page element خود بلاگر و فید خوشمزه برای نمایش استفاده کرد. اما هم این آیتم در بلاگر خیلی مسخره است و هم خوشمزه قیلطر، پس جواب نمی‌دهد. من از امکانات فیدبرنر استفاده کرده‌ام برای نمایش لینک‌ها که باز هم به دلیل قیلطر خوشمزه جواب نمی‌دهد.
اما راه حل مسخره‌ی من، از گوگل‌ریدر استفاده کنید، یعنی فید خوشمزه را بدهید گوگل‌ریدر و بعد، از خروجی‌اش هم می‌توانید به صورت مستقیم در page element بلاگر استفاده کنید و هم بدهیدش به فیدبرنر. راه مسخره‌ای‌ست؟ می‌دانم. اما خب، این‌هم راهی‌ست.
اما راه بهتری هم هست؛ گور بابای خوشمزه. بروید سراغ یک سایت دیگر، مثل این یکی که حمید آقای گزیر معرفی کرده.