۲۹ مرداد ۱۳۸۶

سوهان روح

ابزار ذهن ما، وقتی شرایط به وجود آورنده‌شان از بین برود، سوهان روح‌مان می‌شوند.
» هانری برگسون