۲۸ مرداد ۱۳۸۶

چرا وزیر رفت؟

آماری كه توسط رئيس‌جمهور و وزير معزول نفت عنوان شده است حاكی از پيشرفت در عرصه‌ی نفت و گاز در دولت نهم است. اكنون با تغيير وزير نفت با دو گمانه‌ مواجه هستيم. گمانه اول اين است كه آمارهای ارائه شده غلط بوده است كه بعيد می‌‌دانم رئيس‌جمهور به آن معترف شود، در غير اين صورت دليل كارشناسی برای اين تغيير وجود ندارد.
» بخشی از مصاحبه‌ی ولی‌الله شجاع‌پوریان با هفته‌نامه‌ی شهروند امروز درباره‌ی دلایل برکناری -و نه آنچنانکه که نمایش داده شد استعفا- وزیر سابق نفت. متن کامل مصاحبه

آدم‌های مهم چقدر زود سابق و اسبق و معزول می‌شوند. قضیه‌ی مشاور را هم که می‌دانید، گذاشته‌اندش جایی که دیگر گذرش هم به وزارت‌خانه نمی‌افتد.