۲۷ مرداد ۱۳۸۶

قفس

وقتی افتادی توی قفس، از متن دور می‌شوی. می‌روی به حاشیه، رانده می‌شوی به عقب و می‌شوی بخشی از پس زمینه. ممکن است گاهی تو پر رنگ‌تر شوی از قفس‌ات اما هیچ وقت نمی‌توانی کنار بزنی‌ش، چون، اینجا قفس اصل است. گذر زمان هم این چیزها را تغییر نمی‌دهد، قفس همیشه قفس است. عکس اول برای دهم بهمن 1384 است؛راسته‌ی پرنده‌فروش‌های چهارراه مولوی، و دومی مربوط به باغ وحش وکیل‌آباد مشهد است؛ سه‌شنبه بیست‌وسوم مرداد 1386.