۰۶ شهریور ۱۳۸۶

بش‌شانسی امیر

این امیر خان قلعه‌نوعی هم واقعا آدم بش‌شانسی‌ست، عدل همین روزها که گند زده با تیم‌داری و مربی‌گری‌ش و تیم به آن خوبی را حیف و میل کرده، بقیه‌ی ورزش‌هایی که دستی هم در توپ و تور دارند، زرت و زرت می‌برند، هی اول می‌شوند، هی مایه‌ی افتخار ملت و رئیس‌جمهور محبوب قلب‌ها می‌شوند، و هی می‌خورد توی سر امیر بی‌نوای فوتبال. مگر بش‌شانسی از این بزرگتر هم داریم؟
» بش‌شانسی یعنی چه؟