۰۱ شهریور ۱۳۸۶

تنبیه

در هنگام تعیین مجازات و اعمال آن، سرپرست باید به فرد تنبیه شده بفهماند که عمل وی مورد قضاوت قرار گرفته نه شخص وی، و منظور از مجازات، اصلاح رفتار نامطلوب فرد است نه توهین به او یا تحقیرش.
بعد از اینکه فرد خاطی به خاطر تخلفی که مرتکب گردیده تنبیه شد، سرپرست باید -باید- موضوع را خاتمه یافته تلقی نماید و رفتاری عادی با او در پیش گیرد.