۱۴ مرداد ۱۳۸۶

ویژگی‌های سیستم حقوق و دستمزد مناسب

1- برای امرار معاش کافی باشد.
2- ایجاد انگیزه نماید و باعث تشویق کارکنان به عملکرد بهتر شود.
3- اقتصادی و موثر باشد. یعنی با توان مالی سازمان و توانایی‌ها و مهارت‌های کارکنان متناسب باشد.
4- سازمان را قادر سازد تا با سازمان‌های دیگر رقابت کند.
5- منطقی باشد.
6- منصفانه و عادلانه باشد. اول اینکه حقوق یا دستمزد، متناسب با تخصص، مهارت و تجربه و سابقه‌ی کار افراد تعیین شود و دوم اینکه، ضوابط و شرایط برای اعطای آن‌ها یکسان باشد. عادلانه بودن حقوق، در مقبولیت و پذیرش آن و هم‌چنین در ایجاد رضایت شغلی موثر باشد.
» منبع: مدیریت منابع انسانی، دکتر اسفندیار سعادت