۲۹ مرداد ۱۳۸۶

حیوانات این سوی نرده

مشهد که بودیم، سری هم زدیم به باغ وحش وکیل‌آباد که سیدکامیار هم چند تایی حیوان ببیند که البته وسط‌اش گرفت خوابید و هیچی به هیچی. اما حیوانات این سوی نرده خوف‌انگیزتر از آن طرفی‌ها بودند؛ حیوانات دو پایی که برای سرگرمی و دیدن حیوانات آن سوی نرده آمده بودند باغ وحش، اما از هیچ گونه وحشی‌گری برای اذیت و آزار آن طرفی‌ها کوتاهی نمی‌کردند؛ از پرتاب پلاستیک مچاله شده برای جلب توجه سگ‌های بی‌نوا تا تولید انواع صداهای ناهنجار، فقط نمی‌دانم توجه آن طرفی‌ها را جلب کردند یا نه. و نمی‌دانم آیا آن طرفی‌ها که پول بلیط هم نمی‌دهند برای تماشای حیوانات این طرفی، به‌شان خوش می‌گذرد از دیدن این حیوانات دو پای مسخره یا نه.

آیا اصلا بررسی شده که چرا فیل باغ وحش مرد؟ شاید از دست این طرفی‌ها دق کرده باشد.

شاید بی‌تحرکی و حالت‌های شبه‌افسردگی آن طرفی‌ها به خاطر دیدن هر روزه‌ی یک مشت حیوان دو پای احمق باشد، کسی چه می‌داند.