۲۸ مرداد ۱۳۸۶

با هم از روی فیل رد می‌شویم

گول عنوان‌اش را نخورید، این، یک کپی دست چندم از یادداشت نیماست: فیل را فراموش کنید. فقط اینکه چند تایی ای‌میل از دوستان داشتم که عکس‌های یادداشت نیما دیده نمی‌شوند.
جریان‌اش هم این است که به کمک افزونه‌ی foxyproxy، نرم‌افزار اولتراسرف را برای فایرفاکس طوری تنظیم می‌کنیم که سایت‌های قیلطر شده را به طور خودکار شناسایی و با اولتراسرف بازشان کند. فقط به ترتیب عکس‌ها عمل کنید، همین.
» آدرس تصاویر
» دانلود تصاویر به همراه اولتراسرف

یک چیزی هم اضافه کنم و بروم. جمله‌ی معروف "دسترسی به این سایت امکان پذیر نمیباشد" معرف حضور همه هست. اما ممکن است همه‌ی ISPها در املای درست همین جمله‌ی غلط هم اتفاق نظر نداشته باشند. پیشنهاد: اول یک سایت قیلطر شده را باز کنید و بعد با کپی-پیست که ما ایرانی‌ها درش مهارت فوق‌العاده‌مان را بارها نشان داده‌ایم تکه‌ای از آن را در کادر مربوطه وارد کنید.
مشکل: که ممکن است مثل من دچارش شوید؛ به خاطر تفاوت در "نمیباشد" بعضی صفحات باز می‌شد و بعضی باز نمی‌شد. من از این تکه استفاده کردم: "این سایت امکان پذیر"، و با کمال تعجب مشکل رفع شد.
زیاده عرضی نیست :-)