۲۷ مرداد ۱۳۸۶

از کرامات آقای گزارشگر

مسابقه‌ی فوتبال استقلال اهواز و استقلال تهران- دقیقه‌ی 71. آقای گزارشگر:
- منتظری -بازیکن استقلال تهران-، در این بیست دقیقه‌ای که از ابتدای نیمه‌ی دوم به میدان آمده، خیلی خوب بازی کرده.
» چی بگم والله...