۱۸ مرداد ۱۳۸۶

حرف و فکر

دهانی که مثل توپخانه کار می‌کند، فرصتی به مغز برای تفکر نمی‌دهد.
» منبعی که نخواست نامش فاش شود.