۱۳ مرداد ۱۳۸۶

اسطقس

در توضیح یک جفت دست چسبناک نوشتم "است‌وقرص" که با توضیح دوستان متوجه شدم اشتباه است و درست‌اش، اسطقس است. حالا معنی اسطقس چیست؟
اسطقس [معر، محر، یو، عنصر و اصل]
1- مایه، ماده، اصل هر چیز، ماده‌ی نخستین در آفرینش، هیولی
2- عنصرهای چهارگانه؛ آب، خاک، باد و آتش
» منبع: فرهنگ فارسی دکتر معین
حالا اینکه این کلمه چطوری پاش باز شده به گزارش فوتبال، خدا می‌داند و آن کسی که اولین بار، دهنش را باز کرد و گفت. خلاصه چه می‌کنه این بازیکن اسطقس‌دار چغر :-)