۱۰ مرداد ۱۳۸۶

بش‌شانسی

بش‌شانسی، حتی می‌تونه این باشه که وسط همه‌ی پروازهای بندرعباس به مشهد، پرواز همون روزی لغو بشه که باید بری مشهد. به این می‌گن بش‌شانسی.
توضیح: بش‌شانسی، تکیه‌کلام یکی از بچه‌های اینجاست که راه می‌رود و می‌گوید هیچکس مثل من بش‌شانس نیست. اما به گواهی بچه‌ها و این چند سالی که اینجاست، یکی از خرشانس‌ترین آفریده‌های خداست که تا به حال در این ساختمان رویت شده، اصلا جریان استخدام‌اش بیشتر شبیه به معجزه است تا شانس، مردیکه‌ی لندهور خرشانس...