۲۰ تیر ۱۳۸۶

قدرت بچه‌ها

آلفرد آدلر:
قدرت، توانایی تحت نفوذ درآوردن و کنترل ماهرانه‌ی فعالیت‌های دیگران به شیوه‌ای‌ست که با هدف‌های شخصی انسان تناسب دارد.
» به عنوان مثال، کودک از گریه به عنوان ابزار تسلط بر والدین استفاده می‌کند. استفاده‌ی ابزاری که می‌گویند همین است دیگر.