۱۳ تیر ۱۳۸۶

محمدی‌هاش صلوات

عرض کنم خدمت شما که همچنان رای‌گیری برای تغییر نام اینجا ادامه داردها، نگید نگفتی. فعلا هم به پیشنهاد دوست ناشناسی، پاگل‌محمدی برخط بهترین گزینه است، هم محمد دارد که ضد قیلطر است و هم مشت محکمی‌ست به دهان استکبار و بعضی‌ها.