۰۸ مرداد ۱۳۸۶

مگه

» مگه شارلاتان بازی چه ربطی به قلعه‌نوعی داره. مگه مخترع لمپنیسم قلعه‌نوعیه. مگه راستی علی پروین حالش چطوره؟ مگه ما اصلا حرف زدیم. مگه ما خلیم. مگه خنده چه مرگشه که رفته.
» مگه توی بندرعباس تینر به جای بنزین. مگه بنزین قاچاق می‌شه. مگه هر چی چاقه با قایق میاد. مگه بنزین قاچاق وارداتی، لیتری هفتصد تومن. مگه بنزین گرونه. مگه بنزین چی هست حالا.
» مگه حرف حساب خریدار نداره. مگه هر کی خریداره باید پول بده. مگه پول علف خرسه. مگه بانک که پول داره مال خرساس. مگه خرس باید بره توی غار. مگه غار مال دزداس.
» مگه تورم کیلو چنده. مگه تورم به مسکن چه ربطی داره. مگه خونه برای چی تونه. مگه مستاجری چشه. مگه دیوار حاشا چقدر قشنگه. مگه کوچه‌ی علی‌چپ کجاست. مگه گرونی داره بیداد می‌کنه. مگه بیداد کار بدیه. مگه هر کی بده بیخ ریش صاحابش. مگه ریش چیز بی‌خودیه.
»مگه هک کردن با ری‌دایرکت فرق داره. مگه بلاگفا خونش رنگین‌تره. مگه رنگین‌کمانه که رنگین‌تره. مگه رنگین‌کمان هفت رنگه. مگه سیاه دل نداره. مگه جریان چیه؟