۰۸ مرداد ۱۳۸۶

مثل جوگیرهای دیر رسیده‌ی ندید بدید

دعوت‌نامه‌ی آداپتیک می‌فروشیم :-)
» ایده‌ی پشت آداپتیک چیست؟