۲۰ تیر ۱۳۸۶

استاداسدی

همین الان، رحمان رضایی یک گل‌به‌خودی خیلی فنی و قشنگ و تمیز زد که استاداسدی روحش شاد شد، انصافا گل خیلی قشنگی بود، همه فریب خوردند :-)