۲۵ تیر ۱۳۸۶

برای پیمان

پدر پیمان سه‌شنبه شب -نوزده تیر- به رحمت خدا رفت. همین‌جا به پیمان عزیز تسلیت می‌گویم و برای خودش و خانواده‌ی محترمش صبر، سلامتی و شادکامی آرزو دارم. اما با وضعیتی که برای پدرش به وجود آمده بود حتما اینطوری براش بهتر بوده.

» این را چند روز پیش نوشتم اما نشد دیگر.