۱۵ تیر ۱۳۸۶

تست سر صبح

راستش دارم لایو رایتر نصب می‌کنم روی این قارقارک و دربه‌در دنبال نیم‌فاصله هستم و حروف فارسی. Traylayout به کار ویستا نمی‌آید و امیدوارم خدا و سیدرضا شکرالهی از سر تقصیر بنده‌ی حقیر سراپا تقصیر بگذرند.

اما نیم‌فاصله. از ترکیب ctrl+shift+2 استفاده کنید. ویرگول را چه کنیم؟ سوال‌های سخت ممنوع است، اما Shift+T جواب می‌دهد. راستی، بهترین راه نصب لایو رایتر هم همان استفاده از پ+رو+ک+سی است، باور کنید.