۰۲ تیر ۱۳۸۶

روش‌های شکل دادن به رفتار

» تقویت رفتار‌های مثبت
» تقویت رفتارهای منفی: اگر استاد از دانشجویان چیزی بپرسد، دانشجویی که پاسخ را نمی‌داند شروع به ورق زدن جزوه می‌کند، زیرا آموخته که ورق زدن جزوه یعنی اینکه استاد از وی چیزی نمی‌پرسد.
» تنبیه -punishment-: مدیریت شرکت، کارمندی را که در محل کار با کارمند دیگری به کشمکش و نزاع پرداخته، به صورت موقت منتظر خدمت و حقوقش را قطع می‌کند.
» منسوخ کردن رفتار -extinction-: استادی که تمایل ندارد دانشجویان سوالاتشان را بپرسند، به دست‌های بالای دانشجویان پرسش‌گر توجهی نمی‌کند.

نکته: تقویت مثبت و منفی منجر به یادگیری شده و پاسخ‌های مطلوب و مورد نظر را تایید و احتمال تکرار آن‌ها را بالا می‌برد، ولی تنبیه و منسوخ کردن -از بین بردن- رفتار، موجب تضعیف رفتار می‌شود و پس از آن کمتر تکرار خواهد شد.