۰۹ تیر ۱۳۸۶

ارسال به خوشمزه از گوگل‌ریدر

همان‌طور که مهدی اشاره کرده، یکی از راه‌هایی که برای ارسال لینک به خوشمزه جواب می‌دهد استفاده از افزونهِ خوشمزه‌ِ خود یاهوست. اما یک راه خوب و مفید دیگر هم هست، استفاده از این اسکریپت گریزمانکی که گزینه‌ای به پای مطالب در گوگل‌ریدر اضافه می‌کند برای ارسال به خوشمزه.
» اصل مطلب که مشمول طرح ساماندهی شده. لینک از طریق عصرونه.

یک سوال، آیا وزارت ارشاد در طرف‌های دیگر دنیا هم شعبه زده که سایت‌های فنی‌ای مثل لایف‌هکر هم مشمول طرح ساماندهی شده‌اند؟ یا کلا آیا؟