۱۳ خرداد ۱۳۸۶

خطر تلویزیون برای دموکراسی

توانایی "متن خواندن" بچه‌ها خیلی کم شده و کم رشد می‌کند و کودکان ارزش کمتری برای اینکار قائل‌اند. می‌توان گفت که امروزه، کودکان، خود را در دست دایه و خدمتکار بی‌وفایی می‌بینند که به آن‌ها داستان‌های بی‌سروتهی تحویل می‌دهد که شخصیت‌های این داستان‌ها، افراد بی‌ثباتی هستند.

» از کتاب "تلویزیون، خطری برای دموکراسی" نوشته‌ی کارل ریموند. نقل از بخش اول کتاب "آیین نگارش اداری" نوشته‌ی جمشید غلامی‌نهاد.