۱۳ خرداد ۱۳۸۶

عنوان مطالب در جای نادرست

به‌طور معمول، آدم باید از روزنامه‌نگارها انتظار داشته باشد که برای هر مطلب تیتر بگذارند و تیتر مناسبی هم بگذارند. اما جالب‌اَش اینجاست که مطالب وبلاگ استاد یونس شکرخواه -دات بزرگ- هیچ‌کدامشان تیتر ندارند. دارند؟ اشتباه می‌کنید دیگر. در مطالب استاد شکرخواه تیترها در بدنهِ مطالب هستند و نه در جای خودشان.
حرف الکی می‌زنم؟ اختیار دارید قربان. اگر خوانندهِ پروپاقرص مطالب ایشان باشید -مشترک فید باشید- متوجه عرایض بنده هم می‌شوید.

» بی‌ربط:
این wlw جدید مشکل برچسب‌گذاری را حل کرده و سرعت مزخرف‌نویسی‌اَم را بدفرم برده بالا، شرمندهِ آحاد ملت.