۱۶ خرداد ۱۳۸۶

هزینهِ غیبت کارکنان

داشتم به این فکر می‌کردم که آیا تا به حال، هزینهِ ناشی از غیبت -تاخیر هم جزئی از غیبت محسوب می‌شود- کارکنان شرکت محاسبه شده یا نه؟ و اینکه نتیجه می‌تونه چیز جالبی باشه. اما، بعد یادم اومد که باید اول برادری‌مون رو ثابت کنیم، یعنی اول باید ببینیم که اصلا حضور یا عدم حضور ما نقشی در تولید داره یا نه.