۰۴ تیر ۱۳۸۶

برترین مردم

برترین مردم در نزد خدا كسى است كه حق، هر چند با كاستى و رنج توأم باشد، در نظر او محبوب‌تر از باطل باشد، هر چند كه باطل براى او فوايد بسيار در پى داشته باشد.
» حضرت امیر، نهج‌البلاغه- خطبهِ 125