۰۹ تیر ۱۳۸۶

پیشنهاد نام تازه برای این وبلاگ

اگر خوانندهِ این وبلاگ هستید، لطف کنید و یک اسم جدید برای این وبلاگ پیشنهاد کنید. چرا؟ چون یکی از کلمات این وبلاگ بر+هنه است و این، یکی از دلایلی‌ست که با آن وبلاگ جادی را فیلتر کرده‌اند، چون به اینجا لینک داده. احمقانه است اما خب، احمق‌ها -ساماندهان وبلاگی- هم برای کارهایشان دلایل احمقانهِ خودشان را دارند دیگر، چه می‌شود کرد؟

پشنهادی، چیزی، حرفی، کاری؟
شاید اسمش را گذاشتم وبلاگ ساماندهی، چطور است؟